Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

https://gcuw.bip-e.pl/gcu/dane-teleadresowe/ksiazka-telefoniczna/10777,Ksiazka-telefoniczna.html
12.04.2024, 16:47

Książka telefoniczna

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

  • Centrala tel.: 58 506-51-20
  • Sekretariat Hallera  - wew. 101
  • Sekretariat Wrzeszczańska  - wew. 501
  • Kancelaria GCUW - wew. 371 

Dyrektor GCUW - Grzegorz Szczuka
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 oraz siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: g.szczuka@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 101/501

Zastępca Dyrektora GCUW - Dorota Klinszporn-Peek
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: d.klinszporn-peek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 103

Główna Księgowa GCUW - Ewa Michalska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.michalska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 106

Zastępca Głównej Księgowej - Iwona Kubiak
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 oraz siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: i.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 104


Zespół Obsługi Bankowej

Kierownik: Joanna Ciesielska, tel. wew. 324, e-mail: j.ciesielska@gcuw.edu.gdansk.pl

Jolanta Wołoszyk, tel. wew. 323, e-mail: j.woloszyk@gcuw.edu.gdansk.pl

Agata Ochlak, tel. wew. 324, e-mail: a.ochlak@gcuw.edu.gdansk.pl 

Justyna Przydatek, tel. wew. 323, e-mail: j.przydatek@gcuw.edu.gdansk.pl

Magdalena Ellwart, tel. wew. 324, e-mail: m.ellwart@gcuw.edu.gdansk.pl

 


Wydział Płac - Kierownik Ewa Paszek
(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: e.paszek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 506

Referat Płac I - Zastępca Kierownika Anna Kozłowska
e-mail: a.kozlowska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel.: 58 506 51 20 wew. 525

Referat Płac II - Zastępca Kierownika Agata Dybiżbańska
e-mail: a.dybizbanska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel.: 58 506 51 20 wew. 515

Wydział Kadr - Kierownik Bożena Papież
(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: b.papiez@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 505

Referat Kadr I - Zastępca Kierownika Wioleta Ziołkowska
e-mail: w.ziolkowska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 439

Referat Kadr II - Zastępca Kierownika Agnieszka Piotrowska
e-mail: a.piotrowska2@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 436

Kierownik Referatu Służby BHP - Jarosław Kubiak
e-mail: j.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 881-20-00-60

Zastępca Kierownika Referatu Służby BHP - Krzysztof Lasek
e-mail: k.lasek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 881-40-10-40

Kierownik Referatu Obsługi Socjalnej - Barbara Nawrocka
(siedziba Gdańskiego Centrum Świadczeń w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 32/34)
e-mail: b.nawrocka@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 520-21-80 wew. 415

Kierownik Zespołu Obsługi Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – Agata Drabiuk
(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: a.drabiuk@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 341-05-99 wew. 421

Kierownik Zespołu Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów – Anna Zamiejska
(siedziba Gdańskiego Centrum Świadczeń w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 32/34)
e-mail: a.zamiejska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 520-21-80 wew. 414


Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych - Ewa Wróbel
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.wrobel@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 211

Zastępca Kierownika Referatu Dochodów Budżetowych – Ewelina Wykowska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.wykowska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 211

Kierownik Referatu Dochodów Własnych - Edyta Wosztyl
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.wosztyl@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 242

Zastępca Kierownika Referatu Dochodów Własnych – Katarzyna Gajdzis
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: k.gajdzis@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 242

Wydział Wydatków - Kierownik Anna Posadzy
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.posadzy@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 171

Referat Wydatków I – p.o. Zastępca Kierownika Urszula Skórzewska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: u.skorzewska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 133

Referat Wydatków II – Zastępca Kierownika Mateusz Węsierski
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.wesierski@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 172

Kierownik Referatu Rozliczania Programów i Projektów – Agnieszka Chaberek
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.chaberek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 175

p. o. Kierownik Referatu Księgowości Majątkowej - Mariola Zdrojewska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.zdrojewska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 351


Kierownik Referatu Organizacyjnego - Joanna Grześkowiak
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: j.grzeskowiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 282

Zespół Administracyjny:

Główny specjalista ds. administracji - Maciej Ciesielski
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.ciesielski@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 282

Starszy specjalista ds. administracji - Agnieszka Styczeń
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.styczen@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 101

Specjalista ds. administracji - Alicja Quant
(siedziba główna przy ul. Wrzeszczańska 29 w Gdańsku)
e-mail: a.quant@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 501

Referent ds. administracji - Agata Bojahr
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.bojahr@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58-506-51-20 wew. 281

Składnica Akt
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: archiwum@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 311


Zespół Obsługi Zamówień Publicznych:
e-mail: zamowienia@gcuw.edu.gdansk.pl
58 506-51-20 wew. 404


Zespół Wsparcia IT:

Kierownik – Marcin Michałowski
Administrator Systemów Informatycznych

Koordynator Elektronicznego Obiegu Dokumentów
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.michalowski@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 510-07-23-69
e-mail: informatycy@gcuw.edu.gdansk.pl


Koordynator Radców prawnych GCUW – mec. Elżbieta Daniluk
e-mail: prawnicy@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 381


Samodzielne stanowiska pracy:

Główny specjalista ds. kontroli zarządczej GCUW – Magdalena Dudek
Koordynator strony BIP GCUW,
Koordynator Skarg i Wniosków

(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: m.dudek@gcuw.edu.gdansk.pl oraz bip@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 292

Główny specjalista ds. HR GCUW - Aldona Dybuk
(siedziba przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku)
e-mail: a.dybuk@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 504
kom. 690-34-44-22

Główny specjalista ds. HR GCUW - Agnieszka Skrodzka
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.skrodzka@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 402

Główny specjalista ds. kadr GCUW - Anita Grzybicka

(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.grzybicka@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 291

Główny specjalista ds. płac GCUW – Małgorzata Gogolińska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.gogolinska@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 283

Starszy specjalista ds. BHP GCUW - Mariusz Kubiak
e-mail: m.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 510-07-81-16

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
e-mail: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
 

Metadane

Data publikacji : 25.10.2023
Data modyfikacji : 22.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczuka Dyrektor GCUW
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Dudek Redaktor Główny BIP GCUW
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Stańczyk

Opcje strony