Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Tryb wnioskowy o udostępnienie informacji publicznej GCUW

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP GCUW, jest udostępniana w trybie wnioskowym.

  • Wnioski mogą być wnoszone do GCUW w formie:
  1. Pisemnej, w tym z wykorzystaniem faksu lub poczty elektronicznej;
  2. Dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą GCUW na platformie e-Puap;
  3. Formularza GCUW: Łącze do Wniosku o udostępnienie informacji publicznej GCUW (79.41 KB)
  4. Ustnego zapytania.
  • Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
  • Pozostałe obowiązki, zarówno wnioskującego, jak i GCUW, zawarte są w treści pouczenia we Wniosku.

Metadane

Data publikacji : 24.04.2023
Data modyfikacji : 21.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Stańczyk

Opcje strony

do góry