Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Rejestr Informacji Publicznej GCUW

Rejestr Informacji Publicznej wytworzonej w GCUW oraz podlegającej udostępnieniu w trybie wnioskowym:

  • Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wprowadzane są do Rejestru niezwłocznie po ich wpłynięciu do GCUW.
  • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  • Informację o przyczynach opóźnienia oraz o nowym terminie udostępnienia (nie dłuższym, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku) należy przekazać w terminie jak wyżej.
  • Jeżeli GCUW nie jest w posiadaniu wnioskowanej informacji, informuje o tym wnioskodawcę niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni.

W przypadku dostrzeżenia ewentualnego braku w Rejestrze, pomimo upływu 14 dni od daty wpływu wniosku, uprzejmie prosimy o przekazanie informacji na adres: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Metadane

Data publikacji : 03.11.2023
Data modyfikacji : 03.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Sztompka

Opcje strony

do góry