Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

https://gcuw.bip-e.pl/gcu/informacja-publiczna/rejestry-informacji-publicznej/2021/10853,16192021.html
28.05.2024, 22:05

1619/2021

Wniosek o udzielenie informacji na temat struktury wynagrodzeń

Referat prowadzący: Zespół Wsparcia

Data wpływu: 22.02.2021

Termin wyznaczony: 08.03.2021

Data odpowiedzi: 05.03.2021

Forma odpowiedzi: email, strona internetowa

Metadane

Data publikacji : 22.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony