Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Lp Data Nazwa
1 26.01.2023 912/1/2023

Wyniki naboru na stanowisko "Referent ds. administracyjnych w GCUW"

2 01.03.2023 4558/3/2023

Umowy, dokumentacje i informacje dot. programu "Laboratoria Przyszłości"

3 16.03.2023 63283/3/2023/P

Wyniki naboru na stanowisko "Referent ds księgowości w GCUW" oferta 08/23 z dnia 09.02.2023

4 27.10.2023 25729/10/2023

ZOZP.231.49.2023.BS - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników GCUW

5 27.12.2023 3259/11/2023

Dot. audyt, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

6 27.12.2023 28292/11/2023

Dot. przeprowadzenia okresowej analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji, szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji

7 27.12.2023 28301/11/2023

Dot. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej rozporządzenie KRI)

8 27.12.2023 28774/12/2023

Dot. Audyu bezpieczeństwa informacji wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05); na zgodność z § 20 ust. 2 pkt 14 KRI

Wyszukiwarka
do góry