Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

3259/11/2023

Dot. audyt, o którym mowa w § 20 ust. 2 pkt 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Referat prowadzący: Główny specjalista ds. kontroli zarządczej

Data wpływu: 27.11.2023

Termin wyznaczony: 11.12.2023

Data odpowiedzi: 11.12.2023

Forma odpowiedzi: email, strona internetowa

Metadane

Data publikacji : 27.12.2023
Data modyfikacji : 27.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczuka Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Sztompka
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Sztompka

Opcje strony

do góry