Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

28292/11/2023

Dot. przeprowadzenia okresowej analizy ryzyka utraty integralności, dostępności lub poufności informacji, szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji

Referat prowadzący:

Data wpływu: 27.11.2023

Termin wyznaczony: 11.12.2023

Data odpowiedzi: 11.12.2023

Forma odpowiedzi: email, strona internetowa

Metadane

Data publikacji : 27.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczuka Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Sztompka

Opcje strony

do góry