Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

28301/11/2023

Dot. Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (dalej rozporządzenie KRI)

Referat prowadzący:

Data wpływu: 27.11.2023

Termin wyznaczony:

Data odpowiedzi:

Forma odpowiedzi: email, strona internetowa

Metadane

Data publikacji : 27.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczuka Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Sztompka

Opcje strony

do góry