Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

28774/12/2023

Dot. Audyu bezpieczeństwa informacji wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05); na zgodność z § 20 ust. 2 pkt 14 KRI

Referat prowadzący: Główny specjalista ds. kontroli zarządczej

Data wpływu:

Termin wyznaczony: 18.12.2023

Data odpowiedzi: 18.12.2023

Forma odpowiedzi: email, strona internetowa

Metadane

Data publikacji : 27.12.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczuka Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Sztompka

Opcje strony

do góry