Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Majątek

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2022r.

Grupa
Klasyfikacja środka trwałego
Wartość na 31.12.2022
Umorzenie na 31.12.2022
Wartość netto na 31.12.2022
4
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
136903,10
136903,10
0,00
6
Urządzenia techniczne
12177,00
7306,20
4870,80
7
Środki transportu
69800,00
69800,00
0,00
8
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie
207390,30
205914,30
1476,00
WNiP
Wartości niematerialne i prawne
96985,50
96985,50
0,00
 
 
 
 
 
 
Pozostałe środki trwałe
2848793,90
2848793,90
0,00
 
Pozostałe wartości niematerialne i prawne
39037,45
39037,45
0,00

 

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2021r.

Grupa Klasyfikacja środka trwałego Wartość na 31.12.2021 Umorzenie na 31.12.2021 Wartość netto na 31.12.2021
4 Maszyny, urządzenia i apaaty ogólnego zastosowania 136903,10 136903,10 0,00
6 Urządzenia techniczne 12177,00 6088,50 6088,50
7 Środki transportu 69800,00 69800,00 0,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 207390,30 173655,30 33735,00
WNiP Wartości niematerialne i prawne 96985,50 96985,50 0,00
         
  Pozostałe środki trwałe 2338132,47 2338132,47 0,00
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne 39037,45 39037,45 0,00

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020r.
Grupa Klasyfikacja środka trwałego Wartość na 31.12.2020 Umorzenie na 31.12.2020 Wartość netto na 31.12.2020
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 136 903,10 132 350,57 4 552,53
6 Urządzenia techniczne 12 177,00 4 870,80 7 306,20
7 Środki transportu 69 800,00 55 840,00 13 960,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 207 390,30 132 320,74 75 069,56
WNiP Wartości niematerialne i prawne 96 985,50 96 985,50 0,00
         
  Pozostałe środki trwałe 1686 887,66 1686 887,66 0,00
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne 39 037,45 39 037,45 0,00

 


WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2020r.
Grupa Klasyfikacja środka trwałego Wartość na 31.12.2020 Umorzenie na 31.12.2020 Wartość netto na 31.12.2020
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 136 903,10 132 350,57 4 552,53
6 Urządzenia techniczne 12 177,00 4 870,80 7 306,20
7 Środki transportu 69 800,00 55 840,00 13 960,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 207 390,30 132 320,74 75 069,56
WNiP Wartości niematerialne i prawne 96 985,50 96 985,50 0,00
         
  Pozostałe środki trwałe 1686 887,66 1686 887,66 0,00
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne 39 037,45 39 037,45 0,00

 

WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH NA DZIEŃ 31.12.2019r.
Grupa Klasyfikacja środka trwałego Wartość na 31.12.2019 Umorzenie na 31.12.2019 Wartość netto na 31.12.2019
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 136 903,10 114 984,83 21 918,27
6 Urządzenia techniczne 12 177,00 3 653,10 8 523,90
7 Środki transportu 69 800,00 41 880,00 27 920,00
8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 207 390,30 90 842,68 116 547,62
WNiP Wartości niematerialne i prawne 96 985,50 77 588,40 19 397,10
         
  Pozostałe środki trwałe 1502 948,67 1502 948,67 0,00
  Pozostałe wartości niematerialne i prawne 39 037,45 39 037,45 0,00

Metadane

Data publikacji : 30.11.2022
Data modyfikacji : 08.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Sztompka

Opcje strony

do góry