Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

https://gcuw.bip-e.pl/gcu/sluzby-bhp/10689,Sluzby-BHP.html
23.04.2024, 03:46

Służby BHP

Służby BHP pełnią funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz Centrum oraz jednostek obsługiwanych, zgodnie Uchwałą Nr XXVIII/711/16 RMG z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskie Centrum Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Łącze do Uchwały Nr XXXIV/870/21 RMG z dnia 25 marca 2021 r.)

Czynności pracowników służb BHP realizowane są przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z pn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 z pn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U.2003.169.1650 z pn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U.2004.180.1860 z pn. zm.).

Dla jednostek obsługiwanych:

Dla pracowników GCUW:

Metadane

Data publikacji : 07.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony