Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

https://gcuw.bip-e.pl/gcu/zamowienia/2017/10942,Przetarg-nieograniczony-na-swiadczenie-uslug-przewozowych-w-zakresie-dowozenia-u.html
28.05.2024, 22:50

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018. Nr referencyjny GCUW/PN-02/2017

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 14.02.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony