Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Lp Data Nazwa
1 14.04.2020 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych

2 14.04.2020 Zaproszenie do składania ofert na cykliczne sprzątanie powierzchni biurowo socjalnych i holu, należących do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych przy Al. Hallera 16/18 w Gdańsku

3 14.04.2020 Zaproszenie do składania ofert na usługę cyklicznego sprzątania pomieszczeń biurowo-socjalnych zajmowanych przez Gdańskie Centrum Usług Wspólnych na V p. centrum administracyjno- usługowego "KOGA" przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku

4 14.04.2020 Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla GCUW od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 roku

5 14.04.2020 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi konwojowania

6 14.04.2020 Zaproszenie do składania ofert na świadczenie opieki lekarskiej na rzecz GCUW w roku 2019

7 14.04.2020 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne na świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i jednostek przez nie obsługiwanych

8 14.04.2020 Zapytanie ofertowe na organizację spotkań okolicznościowych dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych w okresie listopad - grudzień 2018

9 14.04.2020 Przetarg na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska w roku szkolnym 2018/2019

10 14.04.2020 Zaproszenie do składania ofert na organizację spotkań dla emerytów i rencistów

11 14.04.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska w okresie wrzesień-październik 2018

12 14.04.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cyklicznego sprzątania powierzchni biurowo socjalnych należących do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych przy al. Hallera 16/18 w Gdańsku - DRUGIE POSTĘPOWANIE

13 14.04.2020 Zapytanie ofertowe na organizację wypoczynku dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych - "wyjazd na grzyby"

14 14.04.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cyklicznego sprzątania powierzchni biurowo socjalnych należących do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych przy al. Hallera 16/18 w Gdańsku

15 14.04.2020 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół z terenu Gminy Miasta Gdańska w roku szkolnym 2018/2019

16 14.04.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 r.

17 14.04.2020 Przetarg nieograniczony na usługę zorganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. Nr referencyjny PN-01/GCUW/18

18 14.04.2020 Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla GCUW

19 14.04.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie opieki lekarskiej na rzecz GCUW

20 14.04.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konwojowania na rzecz GCUW

21 14.01.2020 Przetarg nieograniczony na usługę zorganizowania wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. Nr referencyjny PN-02/GCUW/18

Wyszukiwarka
do góry