Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Lp Data Nazwa
1 10.03.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i jednostek przez nie obsługiwanych oraz na rzecz Gdańskiego Centrum Informatycznego. Nr referencyjny ZO/08/GCUW/2019/MC

2 10.03.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz GCUW w roku 2020. Nr referencyjny ZO/06/2019/MC

3 10.03.2020 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług cyklicznego sprzątania powierzchni biurowo-socjalnych należących do gdańskiego centrum usług wspólnych w roku 2020. Nr referencyjny PN-04/GCUW/2019

4 10.03.2020 Przetarg nieograniczony świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów 
z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020. Nr referencyjny: PN-05/GCUW/2019, TED: 2019/S 205-499892

5 10.03.2020 Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, środków czystości i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych na 2020 rok; nr referencyjny: ZO/07/2019/MC

6 10.03.2020 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów 
z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2019/2020. Nr referencyjny PN-03/GCUW/2019; TED: 2019/S 170-415689

7 10.03.2020 Dotyczy postępowania na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów 
z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych na przełomie III i IV kwartału 2019 roku, na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo zamówień publicznych - unieważnienie postępowania

8 10.03.2020 Przetarg nieograniczony na organizację dwóch wycieczek do Szczecina dla emerytów 
i rencistów gdańskich placówek oświatowych. Nr referencyjny PN-02/GCUW/2019

9 10.03.2020 Ogłoszenie o zamówienie na usługi społeczne. Nr referencyjny GCUW/01/US/2019

10 10.03.2020 Przetarg nieograniczony na organizację wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. Nr referencyjny PN-01/GCUW/2019

11 09.03.2020 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 r.

12 09.03.2020 Zapytanie ofertowe na organizację spotkań okolicznościowych dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych w okresie kwiecień-grudzień 2019 r

13 09.03.2020 Zapytanie ofertowe na organizację spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Kobiet dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych

14 09.03.2020 Zapytanie ofertowe na dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdańsku

15 09.03.2020 Zapytanie ofertowe na organizację spotkania karnawałowego dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych

Wyszukiwarka
do góry