Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Lp Data Nazwa
1 29.12.2020 Zapytanie ofertowe na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Nr referencyjny: ZO/07/GCUW/2020

2 14.12.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie obsługi prawnej na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych (dalej: GCUW) oraz jednostek przez nie obsługiwanych (w tym placówek oświatowych) oraz na rzecz Gdańskiego Centrum Informatycznego w 2021 roku.

Nr referencyjny ZO/06/GCUW/2020

3 25.11.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych w 2021 roku.

Numer referencyjny postępowania: ZO/05/GCUW/2020.

4 16.11.2020 Przetarg nieograniczony na usługę cyklicznego sprzątania powierzchni biurowo-socjalnych należących do GCUW w 2021 roku.

Nr referencyjny PN-02/GCUW/2020

5 03.11.2020 Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych, środków czystości i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych w roku 2021.

Nr referencyjny ZO/04/GCUW/2020.

6 23.10.2020 Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów dla GCUW.

Numer referencyjny: ZO/03/GCUW/2020.

7 25.08.2020 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021.

Nr referencyjny: PN-01/GCUW/2020

8 15.05.2020 Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów dla Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych

9 09.03.2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz GCUW w okresie marzec-grudzień 2020 r.

10 09.03.2020 Zapytanie ofertowe na organizację spotkań okolicznościowych dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych w 2020 r.

Wyszukiwarka

Wybierz Strony

do góry