Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

https://gcuw.bip-e.pl/gcu/zamowienia/2020/10944,Zapytanie-ofertowe-na-wybor-Instytucji-Finansowej-zarzadzajacej-i-prowadzacej-Pr.html
28.05.2024, 22:10

Zapytanie ofertowe na wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Nr referencyjny: ZO/07/GCUW/2020

UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADNIA OFERT: 22.01.2021 r., godzina 12:00. Oferty składane mailowo pod adresem: m.ruszkowska@gcuw.pl.

Poprzedni termin składania ofert: 15.01.2021 r., godz. 09:00.

Metadane

Data publikacji : 29.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator BIP

Opcje strony