Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Lp Data Nazwa
1 19.12.2022 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - dowożenie uczniów od 1 września do czasu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego

2 28.11.2022 Zapytanie ofertowe na organizację spotkania integracyjnego dla pracowników GCUW. Numer referencyjny: ZOZP.231.76.2022.MR

3 25.11.2022 Dzierżawa 10 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz dostawą tonerów na potrzeby GCUW. numer referencyjny ZOZP.231.92.2022.BS.

4 25.11.2022 Usługa cyklicznego kompleksowego sprzątania powierzchni biurowo socjalnych należących do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych w 2023 roku. Numer referencyjny ZOZP.231.87.2022.BS.

5 23.11.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 11 (poprawiona wersja 10)

6 21.11.2022 Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby GCUW. Numer referencyjny ZOZP.231.81.2022.BS.

7 21.11.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 9

8 15.11.2022 Świadczenie usług prawnych na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i jednostek przez nie obsługiwanych. Numer referencyjny: ZOZP.231.66.2022.MR.

9 15.11.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 8

10 03.11.2022 Dzierżawa 11 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz dostawą systemu do zarządzania i tonerów na potrzeby GCUW; Numer referencyjny ZOZP.231.74.2022.MR

11 31.10.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 7

12 26.10.2022 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników GCUW. Nr referencyjny zamawiającego ZOZP.231.78.2022.BS.

13 25.10.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 6

14 30.09.2022 Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 - postępowanie nr 2

15 27.09.2022 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na organizację dwóch 3-dniowych wyjazdów dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. Nr ref. ROG-ZP.231.64.2022.MR

16 15.07.2022 Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

17 15.07.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 5

18 15.07.2022 Usługa organizacji wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. Nr ref. ROG-ZP.231.48.2022.MR

19 28.06.2022 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na organizację wycieczki na Dolny Śląsk, nr ref. ROG-ZP.231.36.2022.MR.

20 15.06.2022 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników GCUW.

21 14.06.2022 Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska w roku szkolnym 2022/2023

22 10.06.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 4

23 21.04.2022 Organizacja wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. Nr referencyjny ROG-ZP.231.28.2022.MR

24 20.04.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 3

25 14.04.2022 Zaproszenie ofertowe na organizację spotkań okolicznościowych dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych w roku 2022. Nr referencyjny ROG-ZP.231.29.2022.MR

26 18.03.2022 Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów i bębnów do urządzeń drukujących dla GCUW. Numer referencyjny: ROG-ZP.231.24.2022.MR

27 02.03.2022 Dostawa 12 sztuk komputerów przenośnych wraz z myszkami i torbami na potrzeby pracowników GCUW. Nr referencyjny ROG-ZP.231.13.2022.MR.

28 28.02.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 - wersja 2

29 15.02.2022 Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę artykułów biurowych, środków czystości i chemii gospodarczej oraz artykułów spożywczych dla GCUW w roku 2022. Nr referencyjny ZO/01/GCUW/2022.

30 11.01.2022 Usługa cyklicznego sprzątania powierzchni GCUW w budynku przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku w roku 2022. Nr referencyjny PN-01/GCUW/2022.

31 10.01.2022 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Wyszukiwarka
do góry