Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Organizacja wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. Nr referencyjny ROG-ZP.231.28.2022.MR

Postępowanie prowadzone jest na portalu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/9221ca77-34b2-41ca-8f2e-45f2037196d8

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00130155/01

Identyfikator postępowania miniPortal: 9221ca77-34b2-41ca-8f2e-45f2037196d8

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-f836b1b4-c16e-11ec-aa46-6a814e8de928

Termin składania ofert: 4.05.2022 r., godzina: 11:00.

Metadane

Data publikacji : 21.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry