Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska w roku szkolnym 2022/2023

Postępowanie prowadzone jest na portalu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/16e8a557-eb4b-4a48-ba47-d5c33369c675

Nr ogłoszenia o zamówieniu Dz. Urz. UE: 2022/S 113-318652

Identyfikator postępowania miniPortal: 9221ca77-34b2-41ca-8f2e-45f2037196d8

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-80c70ac0-e7f3-11ec-9a86-f6f4c648a056

Termin składania ofert: 18.07.2022 r., godzina: 11:00.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry