Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników GCUW.

Postępowanie prowadzone jest na portalu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/98433004-e930-46a5-ac4e-9034c420aa4e

Nr ogłoszenia o zamówieniu BZP: 2022/BZP 00211583

Identyfikator postępowania miniPortal: 98433004-e930-46a5-ac4e-9034c420aa4e

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-940d2556-ec9e-11ec-9a86-f6f4c648a056

Termin składania ofert: 30.06.2022 r., godzina: 11:00.

Metadane

Data publikacji : 15.06.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry