Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

https://gcuw.bip-e.pl/gcu/zamowienia/2022/10894,Usluga-polegajaca-na-zapewnieniu-dostepu-do-obiektow-sportowo-rekreacyjnych-na-p.html
28.05.2024, 21:48

Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych.

Postępowanie prowadzone jest na portalu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/162a9652-b027-4e03-829d-bb62a49462dc

Nr ogłoszenia o zamówieniu BZP: 2022/BZP 00256777

Identyfikator postępowania miniPortal: 162a9652-b027-4e03-829d-bb62a49462dc

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-14af8054-01ce-11ed-9a86-f6f4c648a056

Termin składania ofert: 10.08.2022 r., godzina: 11:00.

Metadane

Data publikacji : 15.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony