Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Usługa organizacji wycieczek dla emerytów i rencistów gdańskich placówek oświatowych. Nr ref. ROG-ZP.231.48.2022.MR

Postępowanie prowadzone jest na portalu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/515beaa1-1edd-41c1-9d12-754a36eb129e

Nr ogłoszenia o zamówieniu BZP: 2022/BZP 00257061.

Identyfikator postępowania miniPortal: 515beaa1-1edd-41c1-9d12-754a36eb129e

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-0a3d8dcc-01c3-11ed-9a86-f6f4c648a056

Termin składania ofert: 26.07.2022 r., godzina: 11:00.

Metadane

Data publikacji : 15.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry