Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 - postępowanie nr 2

Postępowanie prowadzone jest na portalu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/3e8d0815-6b27-4a95-ac7f-1d6a2cb18506

Nr ogłoszenia o zamówieniu Dz. Urz. UE: 2022/S 177-501239

Identyfikator postępowania miniPortal: 3e8d0815-6b27-4a95-ac7f-1d6a2cb18506

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-80c70ac0-e7f3-11ec-9a86-f6f4c648a056

Termin składania ofert: 3.10.2022 r., godzina: 10:00.

ZMIANA - termin składania ofert: 7.10.2022 r., godzina: 9:00.

Metadane

Data publikacji : 30.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry