Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników GCUW. Nr referencyjny zamawiającego ZOZP.231.78.2022.BS.

Postępowanie prowadzone jest na portalu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/34bdc3cc-5fd6-4b34-b535-c5b5d3e62965

Nr ogłoszenia o zamówieniu BZP: 2022/BZP 00410341

Identyfikator postępowania miniPortal: 34bdc3cc-5fd6-4b34-b535-c5b5d3e62965

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-271aad2c-545b-11ed-9171-f6b7c7d59353

Termin składania ofert: 4.11.2022 r., godzina: 10:00.

Metadane

Data publikacji : 26.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry