Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Dzierżawa 11 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz dostawą systemu do zarządzania i tonerów na potrzeby GCUW; Numer referencyjny ZOZP.231.74.2022.MR

Postępowanie prowadzone jest na portalu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ae10f683-81b1-4ac7-a2ba-c9e71c9cfc6f

Nr ogłoszenia o zamówieniu BZP: 2022/BZP 00422740/01

Identyfikator postępowania miniPortal: ae10f683-81b1-4ac7-a2ba-c9e71c9cfc6f

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-2703a132-5a86-11ed-8832-4e4740e186ac

Termin składania ofert: 15.11.2022 r., godzina: 10:00.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry