Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Świadczenie usług prawnych na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i jednostek przez nie obsługiwanych. Numer referencyjny: ZOZP.231.66.2022.MR.

Postępowanie prowadzone jest na portalu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/902a82b4-8ba6-4956-ab88-22acd4e9b865

Nr ogłoszenia o zamówieniu BZP: 2022/BZP 00438944/01

Identyfikator postępowania miniPortal: 902a82b4-8ba6-4956-ab88-22acd4e9b865

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-27d341c0-64c3-11ed-abdb-a69c1593877c

Termin składania ofert: 24.11.2022 r., godzina: 10:00.

Metadane

Data publikacji : 15.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry