Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych na potrzeby GCUW. Numer referencyjny ZOZP.231.81.2022.BS.

Postępowanie prowadzone jest na portalu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/83513e38-784c-49a9-a76b-004451f32e6c

Nr ogłoszenia o zamówieniu BZP: 2022/BZP 00448343/01

Identyfikator postępowania miniPortal: 83513e38-784c-49a9-a76b-004451f32e6c

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-0893a513-6974-11ed-aea3-5a7c432eaced

Termin składania ofert: 29.11.2022 r., godzina: 10:00.

Metadane

Data publikacji : 21.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry