Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Dzierżawa 10 urządzeń wielofunkcyjnych wraz z serwisem oraz dostawą tonerów na potrzeby GCUW. numer referencyjny ZOZP.231.92.2022.BS.

Postępowanie prowadzone jest na portalu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/314e907d-31b3-48e5-9778-98be24424b71

Nr ogłoszenia o zamówieniu BZP: 2022/BZP 00458687/01

Identyfikator postępowania miniPortal: 314e907d-31b3-48e5-9778-98be24424b71

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-c44f3932-6b08-11ed-abdb-a69c1593877c

Termin składania ofert: 5.12.2022 r., godzina: 09:00.

Metadane

Data publikacji : 25.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry