Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Aktualnie znajdujesz się na:

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na najem sprzętu Apple dla uczniów i nauczycieli w celu kontynuacji projektu Apple w szkołach SP 14, SP 39, SP 89 w latach 2024-2026. Postępowanie przetargowe Nr ZOZP.232.83.2023.KBD

Termin składania ofert 31 stycznia 2024, godz 10:00

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia znajduje się w dokumentach postępowania. 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-190c2d84-92ad-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Nr ogłoszenia o zamówieniu Dz. Urz. UE: 733963-2023

Identyfikator postępowania e-zamówienia: ocds-148610-190c2d84-92ad-11ee-9ee7-e2087ac16d09

Termin składania

07 lutego 2024, godz 10:00

 

Termin otwarcia

07 lutego 2024, godz 11:00

 

Wykonawcy będą związani swoją ofertą  90 dni.

Pozostałe dokumenty dot. zamówienia, znajdują się na stronie postępowania na portalu e-zamówienia.

Metadane

Data publikacji : 05.12.2023
Data modyfikacji : 15.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Szczuka Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Bocheńska-Drywa Zespół Obsługi Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Bocheńska-Drywa

Opcje strony

do góry